WAŻNE

Informacja dla rodziców/opiekunów
W związku z planowaną akcją strajkową pracowników Przedszkola Publicznego nr 30 w terminie od 08.04.2019r. (do odwołania), dyrektor informuje, że nie jest w stanie zapewnić bezpiecznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu.
    Z uwagi na powyższe istnieją prawne rozwiązania dające Państwu możliwość zapewnienia opieki swoim dzieciom w tym okresie:
1.    Druk ZUS Z-15A dodatkowa opieka (60 dni w ciągu roku) wraz z oświadczeniem rodzica dla pracodawcy o zamknięciu przedszkola z powodu strajku. (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1632).
2.    Art. 188 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy  – opieka nad dzieckiem.
3.    Urlop na żądanie.
 
Informacja o zakończeniu akcji strajkowej zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.pp30.opole.pl przedszkola i tablicy ogłoszeń w przedszkolu.
 
 
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *