Dwujęzyczna Opolszczyzna

Miło mi jest poinformować , że przedszkole realizuje projekt, którego celem jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, który zostanie osiągnięty w okresie od 24.06.2019-23.06.2021 poprzez realizację programu wychowania do dwujęzyczności z uwzględnieniem kształcenia i rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy dla 1911 dzieci w wieku przedszkolnym w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ich rodziców oraz  nauczycieli z 22 przedszkoli z terenu Aglomeracji Opolskie.

Wszystkie informacje dotyczące projektu na stronie http://do.rzpwe.opolskie.pl/

Dodaj komentarz