Na czas kwarantanny

Szanowni Państwo, 

w czasie ograniczenia funkcjonowania naszej placówki związanego z zagrożeniem epidemiologicznym, zadania wynikające z podstawy programowej realizowane będą na odległość z wykorzystaniem propozycji zadań udostępnianych Państwu przez nauczycielki wszystkich grup. Apelujemy o zwrócenie uwagi na niewygórowane obciążenie dziecka zadaniami w danym dniu (dla dzieci 3-4 letnich, działania edukacyjne powinny trwać 15 – 30 minut ,dla dzieci 5-6 letnich 30-45 minut). Przypominamy również o bezpiecznym korzystaniu przez dzieci z komputera i innych urządzeń elektronicznych (telefon, tv, tablet) oraz zostawienie im czasu na zabawę i własną kreatywność. 

Wszystkich zachęcamy do korzystania z przesyłanych przez nauczycielki  linków do edukacyjnych portali internetowych z propozycjami zabaw wielozmysłowych zamieszczanych na przedszkolnym Facebboku 

  1. zadania dla dzieci 5-6 letnich na poszczególne dni tygodnia.uzyskacie Państwo korzystając z e-mail przedszkole30opole@wp.pl 
  2. zadania dla dzieci 3-4-letnich na poszczególne dni tygodnia. uzyskacie Państwo korzystając z e-mail biedronki543@wp.pl
  3. porady logopedyczne logopeda.opole@op.pl
  4. rodzice dzieci objętych pomocą psychologiczno- pedagogiczną i rewalidacją znajdą wsparcie wspomagamo@wp.pl

Rekrutacja do szkół

Szanowni Państwo, Rodzice 6-latków

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, informujemy o zmianach organizacyjnych dotyczących rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Opole. Zmiany dotyczą sposobu dostarczania do szkół dokumentacji.

Proponowane formy dostarczania dokumentacji to:

  1. Skany dokumentów wysłane na adres mailowy szkoły,
  2. Fotografie dokumentów wysłane na adres mailowy szkoły,
  3. Mail informujący o zgłoszeniu dziecka do szkoły, w obwodzie której dziecko zamieszkuje.

Rekomenduje się, by wiadomości zawierające dane osobowe przesłane zostały w formie zaszyfrowanej wiadomości, do której hasło zostanie wysłane w osobnym mailu.

Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji w postaci papierowej.

Prosimy o zapoznawanie się z informacjami na stronach internetowych szkół w zakładkach Rekrutacja.

Nabór 2020/2021

Szanowni Państwo,

w związku rozpoczynającym się od 23 marca br. postępowaniem rekrutacyjnym do przedszkoli publicznych na rok 2020/2021, z uwagi na czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w okresie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca br., informuję, że zmieniają się zasady przyjmowania dokumentacji w okresie 23 marca – 3 kwietnia br., tak by rodzice nie musieli jej dostarczać osobiście.

Skan wniosków i pozostałych dokumentów będzie można wysłać drogą mailową na adres placówki pierwszego wyboru. 

Rekomenduje się, by wiadomości zawierające dane osobowe przesłane zostały w formie zaszyfrowanej wiadomości, do której hasło zostanie wysłane w osobnym mailu.

Adres e-mail  biuro@pp30.opole.pl , tel. 604270172

Dwujęzyczna Opolszczyzna

Miło mi jest poinformować , że przedszkole realizuje projekt, którego celem jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, który zostanie osiągnięty w okresie od 24.06.2019-23.06.2021 poprzez realizację programu wychowania do dwujęzyczności z uwzględnieniem kształcenia i rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy dla 1911 dzieci w wieku przedszkolnym w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ich rodziców oraz  nauczycieli z 22 przedszkoli z terenu Aglomeracji Opolskie.

Wszystkie informacje dotyczące projektu na stronie http://do.rzpwe.opolskie.pl/

AKTYWNY PRZEDSZKOLAK

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Opolu wraz z Urzędem Miasta Opola zaprasza na otwarte i bezpłatne warsztaty dla rodziców przedszkolaków „PROFILAKTYKA PRZEZ SPORT”, które odbędą się w Przedszkolu Publicznym nr 30 w dniu 31.05.2019 (piątek) o godzinie 15.30

Warsztaty edukacyjno – profilaktyczne „Profilaktyka przez sport” są skierowane do rodziców przedszkolaków, którzy szukają inspiracji i wiedzy, jak być świadomym i odpowiedzialnym rodzicem dla swoich dzieci.

Więcej informacji można uzyskać u prowadzącego warsztaty Pana Tomasza Bardjana tel 608 065 311 lub w  sekretariacie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Opolu tel. 77/453 67 55  oraz drogą mailową sekretariat@mos.opole.pl

Polecamy i zachęcamy do uczestnictwa każdego rodzica!!!

UWAGA!!!!

Informuję rodziców, że w przedszkolu nadal trwa akcja strajkowa.

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom rodziców od dnia 25 kwietnia zapewniamy opiekę dla dwadzieściorga pięciorga dzieci w godzinach pracy przedszkola.

Jednak dnia 25. kwietnia (czwartek) zapraszamy wszystkie „Starszaki” (grupa Żabki) do „Zaczarowanego Świata” w ramach projektu „Przedszkole dla wszystkich przyjazne”.

Śniadanie o godz. 8.00. Wyjazd autobusem MZK. (bilety zapewnia organizator). Proszę by dzieci miały ze sobą puste plecaki. Proszę o zgłaszanie dzieci telefoniczne lub e-mail

Więcej informacji w przedszkolu.

WAŻNE

Drodzy Rodzice!
Informuję, że dnia 15.04.2019 r. istnieje możliwość przyprowadzenia dziecka do przedszkola w godzinach 8:00-15:00.
Zważywszy na fakt, że pod opieką dyrektora – nauczyciela nie może być więcej niż 25 dzieci, LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA.
Zwracam się więc z prośbą do wszystkich Państwa o przeanalizowanie potrzeby, czy na prawdę istnieje taka konieczność, by pozostawić dziecko pod naszą opieką.

NADAL LICZYMY NA WASZE WSPARCIE I ZROZUMIENIE NASZEJ SYTUACJI