Na czas kwarantanny

Szanowni Państwo, 

w czasie ograniczenia funkcjonowania naszej placówki związanego z zagrożeniem epidemiologicznym, zadania wynikające z podstawy programowej realizowane będą na odległość z wykorzystaniem propozycji zadań udostępnianych Państwu przez nauczycielki wszystkich grup. Apelujemy o zwrócenie uwagi na niewygórowane obciążenie dziecka zadaniami w danym dniu (dla dzieci 3-4 letnich, działania edukacyjne powinny trwać 15 – 30 minut ,dla dzieci 5-6 letnich 30-45 minut). Przypominamy również o bezpiecznym korzystaniu przez dzieci z komputera i innych urządzeń elektronicznych (telefon, tv, tablet) oraz zostawienie im czasu na zabawę i własną kreatywność. 

Wszystkich zachęcamy do korzystania z przesyłanych przez nauczycielki  linków do edukacyjnych portali internetowych z propozycjami zabaw wielozmysłowych zamieszczanych na przedszkolnym Facebboku 

  1. zadania dla dzieci 5-6 letnich na poszczególne dni tygodnia.uzyskacie Państwo korzystając z e-mail przedszkole30opole@wp.pl 
  2. zadania dla dzieci 3-4-letnich na poszczególne dni tygodnia. uzyskacie Państwo korzystając z e-mail biedronki543@wp.pl
  3. porady logopedyczne logopeda.opole@op.pl
  4. rodzice dzieci objętych pomocą psychologiczno- pedagogiczną i rewalidacją znajdą wsparcie wspomagamo@wp.pl

Rekrutacja do szkół

Szanowni Państwo, Rodzice 6-latków

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, informujemy o zmianach organizacyjnych dotyczących rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Opole. Zmiany dotyczą sposobu dostarczania do szkół dokumentacji.

Proponowane formy dostarczania dokumentacji to:

  1. Skany dokumentów wysłane na adres mailowy szkoły,
  2. Fotografie dokumentów wysłane na adres mailowy szkoły,
  3. Mail informujący o zgłoszeniu dziecka do szkoły, w obwodzie której dziecko zamieszkuje.

Rekomenduje się, by wiadomości zawierające dane osobowe przesłane zostały w formie zaszyfrowanej wiadomości, do której hasło zostanie wysłane w osobnym mailu.

Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji w postaci papierowej.

Prosimy o zapoznawanie się z informacjami na stronach internetowych szkół w zakładkach Rekrutacja.

Nabór 2020/2021

Szanowni Państwo,

w związku rozpoczynającym się od 23 marca br. postępowaniem rekrutacyjnym do przedszkoli publicznych na rok 2020/2021, z uwagi na czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w okresie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca br., informuję, że zmieniają się zasady przyjmowania dokumentacji w okresie 23 marca – 3 kwietnia br., tak by rodzice nie musieli jej dostarczać osobiście.

Skan wniosków i pozostałych dokumentów będzie można wysłać drogą mailową na adres placówki pierwszego wyboru. 

Rekomenduje się, by wiadomości zawierające dane osobowe przesłane zostały w formie zaszyfrowanej wiadomości, do której hasło zostanie wysłane w osobnym mailu.

Adres e-mail  biuro@pp30.opole.pl , tel. 604270172