DWUJĘZYCZNA OPOLSZCZYZNA

Miło mi jest poinformować, że od października br. przedszkole będzie realizowało projekt , którego celem jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, który zostanie osiągnięty w okresie od 24.06.2019-23.06.2021 poprzez realizację programu wychowania do dwujęzyczności z uwzględnieniem kształcenia i rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy dla 1911 dzieci w wieku przedszkolnym w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ich rodziców oraz nauczycieli z 22 przedszkoli z terenu Aglomeracji Opolskiej.
Wszystkie szczegóły dotyczące projektu znajdują się na stronie projektu na
www.do.rzpwe.opolskie.pl