Historia

Pierwsze pociechy zawitały do gosławickiego przedszkola 1 września w 1949 roku. Było to jednooddziałowe przedszkole zorganizowane przez panią K. Hrymiak w budynku, który przed wojną funkcjonował jako pomieszczenia warsztatowe do nauki gotowania i prac ręcznych, jakich uczyły się dziewczynki z pobliskiej szkoły podstawowej. W późniejszym czasie w dobudowanych pomieszczeniach powstał dodatkowy oddział i od tego czasu placówka jest przedszkolem dwuoddziałowym.

W roku 2009 obchodzono uroczyście jubileusz 60-lecia. Przedszkole otrzymało z tej okazji imię „Gosławickie Słoneczko”.

Fakt nadania imienia był najlepszą formą uczczenia 60 rocznicy powstania przedszkola oraz ważnym wydarzeniem dla całego środowiska lokalnego. Imię przedszkola to forma określenia tożsamości i budowania tradycji wokół wybranej nazwy. Do naszego przedszkola chodzili rodzice naszych obecnych wychowanków, a nawet dziadkowie- co nastraja ich do wspomnień i refleksji. Poprzez nazwę placówka jest odróżniana w środowisku, może zaznaczyć swoją wyjątkowość, a przede wszystkim sprawić, aby każdemu następnemu pokoleniu, które rozpoczyna edukację przedszkolną, przedszkole kojarzyło się z czymś ciepłym, radosnym, pozytywnym.