NNW 2020/2021 Centrum Polis Sp.zo.o.

Niestety w tym roku mamy sytuacje pandemiczną nie tylko w naszym kraju, ale i na całym świecie, tak więc warunki ubezpieczania będą inne niż zwykle. Jako Centrum Polis Sp. z o.o. jesteśmy na ten wariant przygotowani dlatego dajemy wybór dwóch możliwości ubezpieczania dzieci w szkole.

Jak wspomniałam wyżej jest aż 6 wariantów ubezpieczenia oraz dwie możliwości ubezpieczania dzieci.

 1. Za pośrednictwem szkoły grupowo,
 2. Za pośrednictwem linka internetowego, wygenerowanego specjalnie dla Waszej placówki oświatowej. 

Ważniejsze aspekty naszego ubezpieczenia 

Sześć  wariantów ubezpieczenia

 1. SU – 15 000 zł – składka roczna 29,90 zł
 2. SU – 18 000 zł – składka roczna  34,40 zł
 3. SU – 20 000 zł – składka roczna 37,50 zł
 4. SU – 25 000 zł – składka roczna 45,10 zł
 5. SU – 30 000 zł – składka roczna 52,60 zł
 6. SU – 50 000 zł – składka roczna 83 zł

Wszystkie w/w Warianty są Wariantami opcjonalnymi i możemy dla każdej szkoły dobrać Wariant według potrzeb i upodobań.

Ubezpieczenie ważne jest 24 godziny na dobę na terenie całego świata, z pewnymi wyłączeniami (poniżej), które wypłacane są na terytorium RP.

 1. Pobyt w szpitalu na skutek choroby i NNW (na terenie Polski)
 2. Koszty leczenia na terytorium RP (koszty poniesione na terenie Polski)
 3. Assiatence na terytorium RP
 4. Operacje (na terytorium Polski)

Nie oznacza to jednak, że nie ma tych świadczeń w odszkodowaniu. Ponieważ, jeżeli wypadek nastąpi poza RP i ubezpieczony będzie leżał w szpitalu w Polce, to będzie miał wypłacone za pobyt w szpitalu i zwrot kosztów leczenia poniesionych w Polsce 

 Do ubezpieczenia mogą przystąpić wszyscy uczniowie szkoły w wybranym przez siebie wariancie. Zazwyczaj szkoły wybierają jeden lub dwa warianty ubezpieczenia z różnymi składkami i sumami ubezpieczenia.

Standardowo w ubezpieczeniu możemy zwolnic z opłaty składki 10% uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej lub jeżeli w szkole 2 lub 3 rodzeństwa wtedy można zrobić tak że 3 rodzeństwo nie płaci składki i wchodzi do ubezpieczenia jako zwolnione z opłaty składki i ma ubezpieczenie ważne również 24 godziny na dobę na terenie całego świata.

Największymi Atutami naszego ubezpieczenia poza niskimi składkami i wysokimi Sumami Ubezpieczenia są:

1. Brak zwyżki składki za wyczynowe uprawianie sportów 

2. Wypłata świadczenia za PAKIET KLESZCZ

3. Pełna tabela uszczerbków na zdrowiu 

4. Zwrot kosztów leczenia w następstwie nieszczęśliwego wypadku 

5. Wypłata świadczenia za zniszczone okulary podczas zajęć lekcyjnych 

6. Pobyt w szpitalu w skutek NNW płacony od 1 dnia 50 zł (minimum 2 dni – 1 doby), możliwość zwiększenia wypłaty świadczenia do 100 zł 

7. Pobyt w szpitalu w skutek choroby płacony od 2 dnia 50 zł (minimum 3 dni – 2 doby) BRAK WYŁĄCZENIA Sars COV-2

8. Świadczenie z tytułu uszkodzeń ciała (jeżeli nie będzie orzeczony uszczerbek na zdrowiu) 

9. Śmierć rodzica, opiekuna prawnego Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku 

10. Oraz wile innych świadczeń, które przedstawiamy w załączonej ofercie 

W razie pytań jestem do Państwa dyspozycji telefonicznej. Myślę, że zależy Państwu na bardzo dobrym ubezpieczeniu swoich dzieci i wybierzecie bardzo dobry zakres ubezpieczenia. W szkole może funkcjonować kilka wariantów ubezpieczenia. 

Zachęcam do kontaktu telefonicznego lub mailowego oraz proszę o zgodę na kontakt z osobą w Państwa placówce, z którą będę mogła uzgodnić najkorzystniejsze dla Państwa Warunki ubezpieczenia i obsługi Waszej placówki.

Jako CP W RAMACH SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU  POPIERAMY WSPIERANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W SZCZEGÓŁNOŚCI RADY RODZICÓW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH.