Oferta przedszkola

Nasze przedszkole:

 • przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole,
 • kontynuuje wychowanie domowe,
 • stwarza miłą, bezpieczną atmosferę do zabawy i nauki,
 • wspiera działania w różnych dziedzinach aktywności,
 • pomaga rodzicom w opiece nad ich dziećmi w czasie pracy,
 • integruje wszystkie dzieci.

Przedszkole zapewnia fachową opiekę w godz. 6.30 – 16.30.

Podstawa programowa realizowana jest w godzinach 7.00- 12.00

Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 3 do 6 lat.  Dzieci zorganizowane są w dwóch grupach. Wychowankowie mają możliwość korzystania z czterech posiłków i stały dostęp do dzbanka z wodą. Posiłki przygotowywane są z uwzględnieniem próśb i zaleceń rodziców oraz dzieci. Cały personel placówki dba o rozwijanie samodzielności i nawyków kulturalno – higienicznych wychowanków.

Placówka posiada wypracowany sposób działań, ułatwiający adaptację dziecka w nowych warunkach. Działania te umożliwiają rodzicom wspólne zabawy podczas dni otwartych oraz przebywanie z dzieckiem w pierwszych dniach pobytu.

Nasze działania opieramy na podstawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz korzystamy z osiągnięć znanych w świecie pedagogów i terapeutów: Weroniki Sherborne, Janusza Korczaka, Marii Montessorii, oraz Orffa czy Labana.

ATUTY PLACÓWKI

Przyjazny dzieciom program
Grupy zróżnicowane wiekowo
Profesjonalny i zaangażowany personel
Duży i przestrzenny ogród
Bogata oferta zajęć dodatkowych

ZAJĘCIA DODATKOWE

 • nauka języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej – na życzenie rodziców
 • religia – na życzenie rodziców
 • zajęcia logopedyczne – po przeprowadzonej diagnozie
 • język angielski – dla wszystkich dzieci
 • rytmika – dla wszystkich dzieci