Przedszkole dzisiaj

Gosławickie Słoneczko to osobliwe miejsce, nie skażone cywilizacyjnym zgiełkiem, rozbrzmiewające dziecięcym śmiechem, w którym króluje zabawa, radość i przyjaźń, miejsce z którego dzieci wynoszą najlepsze wartości i najpiękniejsze wspomnienia. Przedszkole mocno jest zakorzenione w społeczności lokalnej i odgrywa rolę kontynuatora tradycji tych ziem. Intensywnie współpracujemy z lokalnymi instytucjami: Parafią p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Opolu Gosławicach, Mniejszością Niemiecką, Szkołą Podstawową nr 25 oraz Ochotniczą Strażą Pożarną, a od roku 2009 także z Radą Dzielnicy Gosławice.

W naszym przedszkolu łączymy tradycję z nowoczesnością. W przedszkolu realizowana jest innowacja pedagogiczna „ABC dobrego wychowania”, której celem jest wpajanie dzieciom zasad dobrego wychowania, ale i wychowania w duchu patriotyzmu i zdrowego stylu życia. Realizujemy ją poprzez różnorakie działania, m.in. udział w projekcie MDK „Mały Opolanin”, poznajemy tradycje ludowe naszego regionu: chodzenie z kogucikiem, organizowaniem konkursu na rodzinną palmę wielkanocną, uczestniczymy w lekcjach muzealnych w Domu Mniejszości Niemieckiej (poznajemy historię tych ziem), podejmujemy współpracę z PCK- dzieci uczą się jak pomagać ludziom potrzebującym. Uczestniczymy w programie „Mały Ratowniczek”- nauka pierwszej pomocy. Organizujemy spotkania ze sztuką. Dzieci uczestniczą w warsztatach w Galerii Sztuki Współczesnej, Muzeum Śląska Opolskiego, koncertach w Filharmonii Opolskiej. W przedszkolu organizowane są spotkania z twórcami ludowymi , aktorami teatralnymi i muzykami. Organizujemy wycieczki do gospodarstw agroturystycznych i inne wycieczki edukacyjne.

Realizujemy także programy miejskie: Bezpieczny przedszkolak i Biały ząbek.

Osiągnięcia

Największym naszym sukcesem jest współpraca na płaszczyźnie przedszkole – dom rodzinny. Stwarzamy rodzicom szansę by stali się autentycznymi parterami w tworzeniu rozwiązań najlepiej służących ich dzieciom. Sprzyjają temu uroczystości takie jak: „Święto Pieczonego Ziemniaka”, spotkanie wigilijne uświetniane Jasełkami w wykonaniu nie tylko dzieci ale i ich rodziców, rodzinny festyn , zabawa andrzejkowa organizowana przez Radę Rodziców , wspólne przygotowania do kiermaszy, na których prezentujemy wytwory pracy dzieci i nauczycieli, spotkania indywidualne z nauczycielkami, zajęcia otwarte.

Wspólnie z rodzicami zasadziliśmy żywopłot dookoła przedszkola, zmodernizowaliśmy sale zabaw. Wszyscy się znamy i szanujemy. Dlatego często nasze przedszkole nazywane jest domowym przedszkolem. Wspólnie z rodzicami pracujemy nad rozwijaniem osobowości i odkrywaniem talentów u dzieci.

Nasze największe trofea to: Udział w miejskim konkursie: „Śmieci mniej, Ziemi lżej” od dziesięciu lat. Zajmowanie czołowych miejsce w kategorii przedszkola oraz I miejsce indywidualne w zbiórce puszek i baterii (2008, 2009, 2010,2011,2012, 2013, 2014, 2015, 2016), „Złota Palma” w konkursie ,, Najpiękniejsza Palma Wielkanocna” (pod patronatem Biskupa Opolskiego i Opolskiego Kuratora Oświaty), nasze dzieci są laureatami wojewódzkiego konkursu „Projekt kartki świątecznej” organizowanego przez MDK w Opolu, w 2009 i 2010 roku nasi wychowankowie zdobyli pierwsze miejsca na konkursie recytatorskim „Białe wierszowanie” organizowanym przez MDK w Opolu oraz I miejsce w Międzyprzedszkolnym Konkursie Recytatorskim „Żeby kózka nie skakała”, najlepsza praca plastyczna w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Plastuś” organizowanym przez ASP w Warszawie w 2009r., umieszczenie prac plastycznych naszych dzieci w książce „Moja mała ojczyzna w wspólnej Europie” autorstwa Ernesta Mittmana wydanej przez DFK Mniejszość Narodową i Konsula Niemiec , coroczni laureaci w konkursach i festiwalach piosenki przedszkolnej, uczestnictwo i współorganizowanie Miedzy-przedszkolnej Olimpiady Sportowej (XVIII) oraz udział w imprezie ogólnopolskiej z udziałem partnerskich państw „Opolski Festiwal Skoków”.