Podstawowe informacje

W tej części Biuletynu udostępniamy podstawowe informacje o PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 30 "GOSŁAWICKIE SŁONECZKO", o statusie prawnym, danych teleadresowych oraz danych ułatwiających kontakt z nami.