Kontrole

L.p.

Termin kontroli

Instytucja kontrolująca

Cel kontroli

1.

27.01.2011 r.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu

Urzędowa kontrola żywności;

2.

23.12.2011 r.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu

Ocena stanu sanitarnego

przedszkola

3.

2-17.02.2012 r.

Urząd Miasta Opola Wydział Budżetu

Kontrola w zakresie:-gospodarki finansowej za 2011 r.

4.

14.02.2012r.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu

Kontrola stanu sanitarno-

higienicznego obiektu, urzędowa kontrola żywności;

5.

09.05.2012 r.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu

 Kontrola tematyczna

6.

05.06.2013 r.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu

Kontrola stanu sanitarno-

higienicznego obiektu

7.

08.08.2013 r.

Urząd Miasta Opole

Gospodarka finansami ZFŚS

2010-2012

8.

01.07.2014 r.

Kuratorium Oświaty w Opolu

Ewaluacja zewnętrzna

9.

23.04.2015 r.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu

Urzędowa kontrola żywności,

ocena stanu sanitarnego

10.

27.06.2015r.

Państwowa Inspekcja Pracy    w Opolu

 

11.

10.12.2015r.

Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola Eksploatacja obiektów oświatowych

Umowy najmu, dzierżawy i

użyczenia nieruchomości

oraz roboty budowlane nie

wymagające pozwolenia na

budowę za rok 2014

12.

26.01.2016r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Opolu

Kontrola okresowa

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 20 marzec 2018 15:17 Piotr