Nabór

Email Drukuj PDF

Terminy postępowania rekrutacyjnego


Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli publicznych, dla ktorych

Miasto Opole jest organem prowadzącym, jest prowadzone w terminach określonych w

Zarządzeniu nr OR-I.0050.185.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie

terminow przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym


Od dnia 8 maja 2017 r. od godz. 8.00 do dnia 19 maja 2017 r. do godz. 15.00 składanie

wypełnionych i podpisanych wnioskow wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez

kandydata warunkow lub kryteriow (w ilości kompletow odpowiadających liczbie wybranych

placowek) - tylko w placowce wskazanej w pierwszej preferencji,


Dnia 9 czerwca 2017 r. godz. 15.00 €“ podanie do publicznej wiadomości (wywieszenie w

przedszkolach) listy kandydatow zakwalifikowanych i listy kandydatow niezakwalifikowanych.

Zakwalifikowanie kandydata do danego przedszkola nie jest rownoznaczne z jego przyjęciem.

Rodzice mają obowiązek potwierdzić wolę uczęszczania dziecka do tego przedszkola, poprzez

złożenie w tym przedszkolu pisemnego oświadczenia (potwierdzenie woli zapisu).


Od dnia od 12 czerwca 2017 r. do dnia 16 czerwca 2017 r. do godz. 15.00 potwierdzanie woli

zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola poprzez złożenie w placowce pisemnego

oświadczenia. Brak pisemnego potwierdzenia woli zapisu jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego

procesu rekrutacji.


Dnia 19 czerwca 2017 r. o godz. 15.00 podanie do publicznej wiadomości (wywieszenie w

przedszkolach) list dzieci przyjętych i list dzieci nieprzyjętych do przedszkoli. Rekrutacja do

przedszkoli publicznych w Opolubędzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Pozostałe informacje na stronie internetowej Opolskiego Serwisu Oświatowego
oraz na tablicach ogłoszeń we wszystkich przedszkolach
publicznych, dla ktorych organem prowadzącym jest Miasto Opole.
Poprawiony: czwartek, 13 kwietnia 2017 07:17
 

W przedszkolu

Email Drukuj PDF

KALENDARZ

planowanych wydarzeń kwiecień- czerwiec 2017

6.04- Warsztaty ekologiczne w Filharmoni Opolskiej "Trzmielowisko"

10.04- Zbiorka elektrośmieci

12.04- Warsztaty w przedszkolu "Co było przed pisanką"

19.04- Międzyprzedszkolny Festiwal Piosenki Ekologicznej organizowany przez nasze przedszkole pod

honorowym patronatem Prezydenta Miasta Opole

24.04- zdjęcia w przedszkolu

25.05- Mały Opolanin wyprawa I grupa "Żabki"

27.04- Spotkanie w przedszkolu ze Strażnikiem Miejskim

15.05- Mały Opolanin wyprawa II grupa "Żabki"

22.05- Wiosenna wycieczka "Ciuchcią" oraz przejaźdźka statkiem

25.05- Dzień Mamy i Taty grupa "Biedronki"

29.05- Dzień Mamy i Taty grupa "Żabki"

30.05- XXV Międzyprzedszkolne Igrzyska Olimpijskie Przedszkolak w pod honorowym patronatem

Prezydenta Miasta Opole. Impreza wpisana w obchody 800- lecia Miasta Opola

2.06- Z okazji Dnia dziecka zabawy z animatorem "Seledynek" na placu zabaw

4.06- Międzynarodowy Festiwal Skokow na Stadionie Lekkoatletycznym

5.06- Zakończenie programu "Mały Opolanin"

7.06- Festyn Rodzinny

9.06- Spektakl teatralny w przedszkolu "Niebezpieczne zabawy nad wodą" oraz spotkanie

z ratownikiem

22.06- Uroczyste zakończenie roku szkolnego, pożegnanie Starszakow

O innych atrakcjach będziemy informować na bieżąco

Poprawiony: wtorek, 11 kwietnia 2017 10:17
 

konkurs fotograficzny

Email Drukuj PDF

Marszałek Województwa Opolskiego Pan Andrzej Buła oraz Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych

zapraszają do udziału w konkursie fotograficznym "Zadrzewienia z daleka i bliska".

Celem konkursu jest pokazanie w fotografii walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych zadrzewień zlokalizowanych na terenie województwa opolskiego. Zadrzewienia przydrożne, śródpolne oraz nadrzeczne pełnią istotną rolę w środowisku przyrodniczym. Na terenach rolniczych, które dominują na Opolszczyźnie, zadrzewienia są często jedynym schronieniem dla wielu gatunków, szczególnie ptaków, nietoperzy i owadów w tym gatunków chronionych prawem krajowym i europejskim. Wnętrze starych drzew to bogaty ekosystem, żyją tu setki gatunków owadów, grzybów i drobnoustrojów. Zadrzewienia dają schronienie zwierzętom, a ludzi zachęcają do odpoczynku w swoim otoczeniu.

Zadrzewienia to stały element dziedzictwa kulturowego i historycznego, który swym pięknem zdobi i uatrakcyjnia krajobraz czyniąc go bardziej różnorodnym. Konkurs ten ma na celu promocję tych walorów, dlatego chcielibyśmy aby uczestnicy pokazali na swoich fotografiach zarówno zadrzewienia w krajobrazie jak i ich detale. Uczestnicy konkursu mogą również obiektywy swoich aparatów skierować w stronę gatunków zwierząt, roślin i grzybów nieodzownie związanych z zadrzewieniami, jak również w stronę ludzi przebywających w takim krajobrazie.

Konkurs trwa od 14 marca 2016 r. do 4 listopada 2016 r.

Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych Uczestników:
KATEGORIA I - dzieci i młodzież (do 18 roku życia)
KATEGORIA II - osoby dorosłe

Konkurs jest częścią projektui €žInwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim
realizowanego w ramach : Osi Priorytetowej V - Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działania 5.1 - Ochrona różnorodności biologicznej,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

Więcej informacji o konkursie na stronie www.zopk.pl

Poprawiony: piątek, 16 września 2016 08:41
 

Zaproszenie na Festyn Rodzinny

Email Drukuj PDF

DNIA 10 CZERWACA 2016 ROKU

 

ZAPRASZAMY

 

DO NASZEGO PRZEDSZKOLA

 

NA FESTYN RODZINNY

 

GWARANTOWANA DOBRA ZABAWA

 

POCZĄTEK O GODZ. 16.00

Poprawiony: czwartek, 19 maja 2016 11:01
 

NABÓR 2016/2017

Email Drukuj PDF

Wszystkie informacje dotyczące naboru

do przedszkoli publicznych w Opolu na rok szkolny 2016/2017

znajdują się na stronie Opolskiego Serwisu Oświatowego

klik

Nabór do przedszkoli publicznych będzie prowadzony
przy pomocy systemu informatycznego, na stronie

 

Poprawiony: niedziela, 20 marca 2016 04:02
 

PROJEKT

Email Drukuj PDF

W TYM ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PRZYSTĄPILIŚMY DO PROJEKTU

"BEZPIECZNY PIESZY TO ŚWIADOMY PIESZY".

PROJEKT JEST ORGANIZOWANY PRZEZ FUNDACJĘ POLSKA JAZDA WE WSPÓŁPRACY

Z OPOLSKĄ WOJEWÓDZKĄ RADĄ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO,

WOJEWÓDZKIM OŚRODKIEM RUCHU DROGOWEGO ORAZ URZĘDEM MIASTA OPOLA.

W PRZEDSZKOLU ODBĘDĄ SIĘ SPOTKANIA INFORMACYJNE  DLA DZIECI I RODZICÓW.

ZACHĘCAMY DO OGLĄDANIA WRAZ Z DZIEĆMI FILMÓW EDUKACYJNYCH.

https://youtu.be/t0q06EKHyLY

Poprawiony: poniedziałek, 30 listopada 2015 10:44
 


Strona 1 z 7