Strona główna

Witamy na nowej, odświeżonej stronie Przedszkola Publicznego nr 30 w Opolu.

Aktualności

Przyjazne Przedszkola 2

W ramach realizowanego przez przedszkole projektu  „Przyjazne Przedszkola 2” informujemy, że działają Wirtualne Gabinety. Bliższe informacje na stronie https://www.cuw.opole.pl/projekt_pp2/

Funkcjonowanie Placówki 27.03 – 09.04.2021

Szanowne Rodzice! W  związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (rozporządzenie MEN z  26.03.2020) Dyrektor przedszkola na wniosek rodziców organizuje opiekę dla dzieci:1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,2) rodziców dzieci, którzy:a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa …